السلام علی ساکن سامرا

امیر کرمانشاهی

سال 1398

متن قطعه:

السلام علی ساکن سامرا مولا مولا به فدای صحن و مرقد تو پر زد پر زد دل من تا بام گنبد تو جز نوکریت آقا ما را نبود عهدی ما بر سر پیمانیم یا ابالمهدی

قطعاتمرتبط

مشاهده همه