آبرومه،شدم گدای حضرت معصومه

حسین سیب سرخی

سال 1394

متن قطعه:

آبرومه،شدم گدای حضرت معصومه آرزومه،بشم فدای حضرت معصومه (غم دیرینه ای دارم به سینه ولی آرامش قلبم همینه) زیارت میکنم من این حرم رو به جای قبر مخفی در مدینه تو حریمش شمیم یاس فاطمی پیچیده پا ضریحش بیای تموم حاجتاتو میده آبرومه،شدم گدای حضرت معصومه آرزومه،بشم فدای حضرت معصومه میباره بر سرم بارون رحمت نشستم بر سر خوان کرامت یقین دارم بی بی از زائرینش شفاعت میکنه روز قیامت این دعامه،معصومه اشفعی لنا فی الجنه رو لبامه،معصومه اشفعی لنا فی الجنه آبرومه،شدم گدای حضرت معصومه آرزومه،بشم فدای حضرت معصومه رضاجانم بیا دل بی قرارم میان بسترم چشم انتظارم امیدم اینه که لحظه ی آخر سرم رو روی دامنت بذارم دیگه امشب جونم رسیده برلبم میمیرم دیگه امشب به یاد عمه زینبم میمیرم آبرومه،شدم گدای حضرت معصومه آرزومه،بشم فدای حضرت معصومه بعیدا عن اخی تبکی عیونی دور از برادرم چشمانم اشک بار است و کل حوراء قلبی فی الشجونی و همچون زینب قلب من غمگین است ولکن مثلها ماء السرونی مانند حضرت من را اسیر نکردن ولا بلحبل قیدونی و با ریسمان من را نبستن عندموتی۲ ابکی لزینب عمتی المسبیه هنگام مرگم گریه می کنم برای عمه ی اسیرم بالاعلی صوتی۲ابکی لزینب عمتی المسبیه با صدای بلند گریه می کنم برای عمه ی اسیرم آبرومه،شدم گدای حضرت معصومه

قطعاتمرتبط

مشاهده همه