ای امیر المومنین را یار یا ام البنین

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال مشاهده این محتوا هستید

محمود کریمی

سال 1395

متن قطعه:

ای امیرالمؤنین را یار یا ام البنین ای سرا پا پاکی و ایثار یا ام البنین دامنت عباس پرور، همسرت مولا علی مرتضی خو فاطمه رفتار یا ام البنین بهر فرزندان زهرا بعد زهرا مادری از تو آید ای علی را یار یا امّ البنین از تو برد عباس میراث وفا و عشق را تا که شد سقّا و پرچمدار یا ام البنین بوده ای چون حضرت زهرا غریب شهر خویش غربت قبرت کند اقرار یا ام البنین چار فرزند تو در صحرای سرخ کربلا چار شیر بیشۀ پیکار یا ام البنین جعفر و عثمان و عونت اختر و عبّاس ماه بین آل احمد مختار یا امّ البنین خویش را پیوسته می خواندی کنیز فاطمه در حضور عترت اطهار یا ام البنین چار فرزند شهیدت گشت تقدیم حسین در زمین کربلا هر چار یا ام البنین چار داغت بود بر دل باز بود اشکت روان بر حسین آن رهبر احرار یا ام البنین بود نامت فاطمه دردا که همچون فاطمه گریه کردی روز و شب بسیار یا ام البنین فاطمه از داغ پیغمبر تو از داغ حسین سینه پر از ناله های زار یا امّ البنین می کشیدی با سر انگشت نقش چار قبر می زدی آتش به دل صد بار یا ام البنین گریه کن یا فاطمه در ماتم آن فاطمه کز عدو پیوسته دید آزار یا ام البنین تو نخوردی سیلی از دشمن میان خانه ات تو ندیدی صدمه از مسمار یا امّ البنین دست تو سالم و لیکن بازوی زهرا شکست پیش چشم حیدر کرّار یا ام البنین گریه کن ای مادر عبّاس بهر فاطمه ای روان اشک تو بر رخسار یا ام البنین

قطعاتمرتبط

مشاهده همه