اهل دیار حضرت معصومه ایم ما

محمود کریمی

سال 1393

متن قطعه:

اهل دیار حضرت معصومه ایم ما ایل و تبار حضرت معصومه ایم ما عمری غبار حضرت معصومه ایم ما در سایه سار حضرت معصومه ایم ما امشب مدار کل فلک وادی قم است دامن پاک ام رضا غرق اَنجُم است آب از سرم گذشته ز مستی بی حدم پیمانه ام شکسته ، لبم بر لب خُم است اهل دیار حضرت معصومه ایم ما ایل و تبار حضرت معصومه ایم ما از عرش می رسند تمام فرشته ها در شهر قم ز خیل ملائک تلاطم است حاجات شیعیان علی امشب از کرم در دست های خواهر مولای هشتم است اهل دیار حضرت معصومه ایم ما ایل و تبار حضرت معصومه ایم ما ما جان نثار حضرت معصومه ایم ما چون ذوالفقار حضرت معصومه ایم ما اهل دیار حضرت معصومه ایم ما ایل و تبار حضرت معصومه ایم ما اعطای رحمتی که به فرموده ی رضاست امضای آن به مرحمت بانوی قم است اهل دیار حضرت معصومه ایم ما ایل و تبار حضرت معصومه ایم ما این روشنی کز آن همه عالم منور است نور نزول دختر موسی بن جعفر است اهل دیار حضرت معصومه ایم ما ایل و تبار حضرت معصومه ایم ما دامان نجمه نور شده از ستاره ها از عشق سر کشیده ز دل ها شراره ها

قطعاتمرتبط

مشاهده همه