لاله پرپر شده ام زهرا

حسن خلج

سال 1396

متن قطعه:

لاله ی پرپر شده ام زهرا برخیز من هم بی مادر شده ام زهرا برخیز چه کرد و آه چه بد کرد دست من با من تو را سـپـرد در آغـوش خاک امـا من هـنوز هم که هنوز است سخت در فکرم که این تویی که در این خاک خفته ای یا من؟" تـو بین خاک وَ این دست های من خاکی کــه بود آنکه به خاکت سپرد؟ آیـا من...؟ اگر چـه رفـته ای امـا میان تا تو بدان که فـاصله ای نیست،مثل من تا من دلـم گرفت، کلامی بگو، وَ راحت باش کسی کـنار مـزار تـو نیست، تـنها مـن...

قطعاتمرتبط

مشاهده همه