نماهنگ صبح جهان - گروه هنری الحان

100132 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : نماهنگ صبح جهان

می رسد آن که به دنیا نفحاتی بفرستد به لب گمشدگان آب حیاتی بفرستد می رسد مرد ، اگر درد زیاد است غمی نیست می رسد بر لب هر خیمه فراتی بفرستد می رسد ، می رسد آن مرد که در وادی حیرت به شب تیره ی صحرا عرفاتی بفرستد جلوه ی توحیدی ما خنده ی تو عیدی ما عطر اذانی تا آبد آیینه تویی حضرت آدینه تویی صبح جهانی غیبت از ماست جماعت مرد تنهاست جماعت ما کویریم همیشه او که دریاست جماعت شب میلاد تو هر سال شب دلتنگی خاک است خود دعا کن که بیایی که فقط قلب تو پاک است اهل باران و بهار است ، مقدر شده روزی سوی هر مزرعه تشنه قناتی بفرستد غیبت از ماست جماعت مرد تنهاست جماعت ما کویریم همیشه او که دریاست جماعت شب میلاد تو هر سال شب دلتنگی خاک است خود دعا کن که بیایی که فقط قلب تو پاک است جلوه ی خورشیدی ما خنده ی توحیدی ما عطر اذانی تا آبد آیینه تویی حضرت آدینه تویی صبح جهانی

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به