یا منتقم انتقم بقیة الله - امیر حسینی

1044 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : یا منتقم انتقم بقیة الله

به آه فاطمه برگرد
 امید ما همه برگرد

 پناه آخرین برگرد به خون بر زمین برگرد
 دنیا آروم آروم عوض شده 

جای ظالم و مظلوم عوض شده
 جای صید و صیاد عوض شده

 جای شهید و جلاد عوض شده برگرد
 تا درست شه کارای دنیا برگرد

 تو رو خون حضرت زهرا برگرد برگرد
 یا منتقم انتقم بقیة الله یا منتقم انتقم بقیة الله

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به