دانلود ویدئو
متن قطعه : تو نگاه کن منو مادر

تو نگاه کن منو مادر تو صدا کن منو مادر تو دعا کن منو مادر مادر خوبی ها پناه دل ها کنیزت مادر همه مادر ها ای دعای حیدر دوای حیدر تو هستی ذکر لب های حیدر ای بی همتا ای سر الله مدد یا زهرا تو نگاه کن منو مادر تو صدا کن منو مادر تو دعا کن منو مادر نسل تو دلدار است همیشه عزت دارند

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به