عرش حق را قائمه ای حکم عدل محکمه ای - محمود کریمی

825 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : عرش حق را قائمه ای حکم عدل محکمه ای

عرش حق را قائمه ای 
حکم عدل محکمه ای 

وصف تو این بس
 که فقط فاطمه ای فاطمه ای

 ای نور ای نور علی نور ای نور
 فوق نور مادر شأن تو سراسر

 فی کتاب مستور ای مادر
 بت شکنم ای روح عاشق شدنم


 دخیل چادرت منم تا مردنم

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به