زن اگه عقیله هاشمیه - محمد حسین حدادیان

2059 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : زن اگه عقیله هاشمیه

زن اگر عقیله هاشمیه رفته به علی
 خطبه می خونه و غوغا می کنه 

هم شان علی با لحن علی با عزم علی
 اگه میدون می رفت این زن بود همرزم علی 

با بزم علی معجرش بام علی 
هر قدم گام علی میجوشه تو رگش

 غیرت اسلام علی فریادش به جهان می وزه به وقت اذان

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به