نماهنگ دنیام فاطمه - علی اکبر حائری

4495 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : نماهنگ دنیام فاطمه

چشماتو به روی حیدر نبند
زخماتو خودم میبندم بخند

آه بکش ولی بمون
که همین آه دلگرمی علیه
دست به پهلو تو خونه
که میری راه دلگرمی علیه

دنیام فاطمه
میخواهی داد بزنم تا همه بشنون تنهام فاطمه
نمیتونم بایستم از بعد اون روز رو پام فاطمه
میبینی تو جوونی داره میلرزه دستام فاطمه

با اشک چشمات دستامو نبند
گریه میکنم باشه تو بخند

سقف خونه رو سرم شده آوار
دست علی رو بگیر حرف رفتنو نزن
دست بردار دست علی رو بگیر

چشمام فاطمه
انگاری باز داره تار میبینه چشمام اینجام فاطمه
من مرد جنگم اما از تو کمتره زخمام فاطمه
میبینی تو جوونی داره میلرزه دستام فاطمه

دنیام فاطمه
میخواهی داد بزنم تا همه بشنون تنهام فاطمه
نمیتونم بایستم از بعد اون روز رو پام فاطمه
میبینی تو جوونی داره میلرزه دستام فاطمه

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به