ز هوشیاران عالم هر که را دیدم غمی دارد - حنیف طاهری

97017 مشاهده
دانلود ویدئو
متن قطعه : ز هوشیاران عالم هر که را دیدم غمی دارد

ز هوشیاران عالم هر که را دیدم غمی دارد
 دلا دیوانه شو دیوانگی هم عالمی دارد

 ای که به عشقت اسیر خیل بنی آدمند
 با خبران غمت بی خبر از عالمند

 ای که به عشقت اسیر خیل بنی آدمند
 سوختگان با غمت با غم دل خرمند

 هر که غمت را خرید عشرت عالم فروخت
 با خبران غمت بی خبر از عالمند

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به