نماهنگ آخه غربت چقدر - محمد حسین پویانفر

دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : نماهنگ آخه غربت چقدر

آخه غربت چقدر کسی از داغ تو نرنجید
آخه غربت چقدر کسی مشکی برات نپوشید
آخه غربت چقدر آخه غربت چقدر

نه یه مجلس ختمی گرفتن برات
نه یه پارچه سیاه زدن همسایه هات
دردشونو به کی بگن بچه هات

کار زمونه است
خرمای ختم تو روی طاقچه خونه است
گلدون یاست وسط باغچه خونه است

آخه غربت چقدر 

آخه غربت چقدر کسی رو غیر چاه نداری
آخه غربت چقدر جایی واسه یه آه نداری
آخه غربت چقدر آخه غربت چقدر

نه یه سنگ مزاری گذاشتم برات
نه یه پارچه سبزی کشیدم به جات
دردشونو به کی بگن بچه هات

رفتی و موندم زینب و با گریه روی زانو نشوندم
آخ که با چه حالی برات فاتحه خوندم
رفتی و موندم

آخه غربت چقدر 

حتی همسایه ها به مجلس ختمت نیامدند
من بودم و دو سه تا بچه های تو

زهرا مرا ببخش که نگذاشت غربتم
یک ختم با شکوه بگیرم برای تو

آخه غربت چقدر

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به