مولانا حسین - محمد رضا نوشه ور

دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : مولانا حسین

مولانا حسین
اگه اسممو بپرسن میگم الانه حسین
خوب نیگاهت کنم
اونجوری که مادر تو دوست داره صدات کنم
خوب نیگاهت کنم

قبل از اینکه از در تکیه بیام تو
گریه مو دیدی گریه مو دیدی

یا حسین هیئتای بی بلندگو رو هم شنیدی
گریه مو دیدی گریه مو دیدی

جلسه هفتگی 25 آبان 1402
حجت الاسلام صادقی واعظ محمد رضا نوشه ور
مولانا حسین
مولانا حسین
محمد رضا نوشه ور
ذکر حسن مولا
ذکر حسن مولا
محمد رضا نوشه ور
ذکر یااباعبدالله
ذکر یااباعبدالله
محمد رضا نوشه ور
شناخت و آگاهی ابزار دین
شناخت و آگاهی ابزار دین
حجت الاسلام صادقی واعظ
پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به