چاره هجران یوسف جز غم یعقوب نیست

برچسب ها
متن قطعه : چاره هجران یوسف جز غم یعقوب نیست

چاره ی هجران یوسف جز غم یعقوب نیست حال دور افتادگان از یار اصلا خوب نیست

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به