واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا - محمد حسین حدادیان

دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا

واعتصموا بحبل الله جمیعا
 و لا تفرقوا همینه رمز اتحاد

 فقط یه یا علی بگو حبل المتین
 علیِ یعسوب دین علیِ کربلائیا 

شروع راه اربعین علیِ اسم تو اسم اعظمه ای حیدری
 تر از همه یا فاطمه یا فاطمه 

نوشته روی ساق عرش ذکر شریف
 یا علی ولی خوده خدا تو عرش می خونه امشب با علی

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به